Asked thg 3 9, 2020 6:13 SA 459 0 4
 • 459 0 4
+1

Xin hỏi cách config nginx VPS

Share
 • 459 0 4

Xin ace chỉ giáo cách config nginx trên VPS ah, e mò mãi theo google mà vẫn không được.

Trong ảnh là file config trong /etc/nginx/sites-available/star đã link qua sites-enabled và unlink cái default.

Nếu có thể teamview được thì càng tốt ạ. Thanks all !

thg 3 9, 2020 8:07 SA

Bạn có thể tham khảo phần cấu hình nginx trong bài này nhé: https://viblo.asia/p/tu-mua-linux-server-va-deploy-mot-project-laravel-bJzKmX4D59N mình cũng vừa cấu hình được theo cách này.

0
| Reply
Share
Avatar Sao Bui Van @buivansaobg
thg 3 9, 2020 9:40 SA

@D.Manh e cũng tìm đc bài viết này rồi, mà cũng no hope bác ạ

+1
| Reply
Share
thg 3 15, 2020 4:56 CH

Mình nghĩ có lẽ bạn nên đọc kỹ xem đúng đường dẫn và thư mục chưa vì mình tạo một VPS mới và cấu hình theo cái là được ngay 😉

0
| Reply
Share

4 ANSWERS


Answered thg 3 9, 2020 6:15 SA
+1

Bác restart lại nginx service chưa ?

sudo service nginx restart
Share
Avatar Sao Bui Van @buivansaobg
thg 3 9, 2020 6:19 SA

Đã sudo systemctl restart nginx.service rồi ạ. Check nginx -t thì không có error bác ạ.

0
| Reply
Share
Answered thg 3 9, 2020 7:51 SA
+1

Bạn chưa config cho php . bạn thử thêm đoạn này vào config của bạn xem sao

location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php7.3-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
 }
Share
Avatar Sao Bui Van @buivansaobg
thg 3 9, 2020 8:33 SA

E đã thử và vẫn ko đc bác ạ

0
| Reply
Share
Avatar Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
thg 3 9, 2020 9:40 SA

@buivansaobg fastcgi_pass unix:/var/run/php7.3-fpm.sock; có thể thay chỗ này bằng phiên bản php cuản b hiện tại

+1
| Reply
Share
Answered thg 3 9, 2020 9:42 SA
0

1 : check thử xem apache của bạn có enable hay không ? Nếu có thì tắt đi

2 : Nếu apache ko bật hoặc vẫn không vào được thì thử chạy

sudo systemctl restart nginx

3: Nếu vẫn lỗi thì vào /var/log/nginx/error.log xem có lỗi gì không , nếu có thì xem lỗi gì và fix , xong restart lại nginx

Share
Avatar Tran Nghia @taiken
thg 3 9, 2020 3:42 CH
Answered thg 3 9, 2020 3:45 CH
0

unlink cái default.

cái step này là như nào nhỉ?

Mình hay làm theo link này thấy ok.

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-nginx-server-blocks-on-centos-7

Chỉ cần cài xong nginx ko cần config gì thêm, bạn vào url trên web là sẽ load được trang của default của nginx. Nếu ko thấy có lẽ nginx đang lỗi

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.