Asked Oct 21st, 2020 5:01 a.m. 391 1 1
  • 391 1 1
+1

Help me - Lỗi khi start 1 process trong Supervisor

Share
  • 391 1 1

Khi mình chạy lệnh bên dưới để đọc lại các file config
$ supervisorctl reread
Thì gặp lỗi bên dưới. Cao nhân nào chỉ em các sửa với ạ.

error: <class 'FileNotFoundError'>, [Errno 2] No such file or directory: file: /usr/lib/python3.6/site-packages/supervisor/xmlrpc.py line: 560

Tiện thể cho em hỏi, khi em đọc các tutorial trên mạng, thì đa phần trang nào cũng viết sau khi cài supervisor thì nó sẽ tạo ra thêm folder /etc/supervisor/conf.d để chứa các file config. (*.conf)
Nhưng khi em vài thì nó ko tạo ra folder đó. mà chỉ có folder /supervisor.d

Mình cảm ơn.

1 ANSWERS


Answered Oct 21st, 2020 5:05 a.m.
Accepted
+2

Bạn check lại xem bạn đã start supervisor chưa nhé.
Cái này cũng giống như service khác, sau khi install thì phải start nó.

sudo systemctl status supervisord : kiểm tra trạng thái của supervisor

Nếu nó chưa running thì chạy 2 lệnh bên dưới.
sudo systemctl enable supervisord : add nó vào startup để nó tự động run khi reboot server
sudo systemctl start supervisord : run service supervisor.

Câu hỏi 2 thì mình đoán là tùy vào version chăng ?
Bạn thử check file /etc/supervisor.conf là hiểu. Trong này nó sẽ chỉ định include thêm extra folder vào.
Và đôi khi file config cũng ở định dạng khác nữa.
ví dụ: conf, ini, txt...

Lý do chính xác thì mình cũng k biết. Trc dùng nginx khác nhau version là nó cũng hay bị khác nhau cả config folder.
Mấy ổng thích thì mấy ổng đổi thôi à. (Đoán vậy).

Share
Mar 4th, 2021 2:13 p.m.

mình cũng bị tương tự lỗi này, để tiết kiệm thời gian cho anh em, supervisorctl -c supervisord.conf reread supervisorctl -c supervisord.conf update supervisorctl -c supervisord.conf status Hy vọng it's help

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.