Asked Nov 8th, 2018 6:33 AM 258 0 0
  • 258 0 0
0

Hỏi cách khác phục lỗi không valid trên form

Share
  • 258 0 0

Hiện tại mình dùng cách load view động thông qua ajax. Phần sử lý cho load lên thì hoàng thành cả rồi. Chỉ có cái chỗ check $().valid của form là bị lỗi không hoạt động.

Nó luôn trả về true.

Có cao nhân nào góp ý và từng làm qua cho xin ý kiến với!

Nov 8th, 2018 6:34 AM

bạn có thể post đoạn code và thông báo lỗi cụ thể không? chứ chỉ có thông tin thế này cũng hơi khó check!

0
| Reply
Share
Avatar Leo Twot @leotwot
Nov 8th, 2018 6:39 AM

@vuongthai95 Thiệt ra nó không có lỗi. Chỉ là dùng jquery "jquery.validate.min.js" và "jquery.validate.unobtrusive.min.js" nó không bắt lỗi ở client thôi. T có hỏi bạn tôi thì bảo nên tạo ra file check riêng và không thể dùng annotation check kiểu bình thường được?

0
| Reply
Share
Nov 8th, 2018 6:43 AM

@leotwot đúng rồi, thường thì sẽ tạo file validation riêng, bạn thử tham khảo bài viết này xem có giải quyết được không?

https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-jquery-validation-phan-1-E375zEqRlGW

0
| Reply
Share
Avatar Leo Twot @leotwot
Nov 8th, 2018 8:05 AM
+2
| Reply
Share
Nov 8th, 2018 9:55 AM

@vuongthai95 (goodjob)

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.