Asked Jun 1st, 2019 7:28 AM 113 0 1
  • 113 0 1
0

hỏi z-index trong css3

Share
  • 113 0 1

các bạn ơi liễu có phải z-index trong css không thể xếp chồng hình ảnh với nhau chỉ xếp chồng hình vuông với nhau được

Jun 1st, 2019 12:11 PM

Sao lại vậy nhỉ? Bạn có thể cho ví dụ để mọi người hiểu rõ hơn được không?

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jun 2nd, 2019 2:53 AM
+2

z-index sử dụng được khi các thẻ có sử dụng position, còn mình k thấy có sự khác biệt gì giữa hình ảnh với hình vuông cả.

Bạn có thể tham khảo bài này: https://viblo.asia/p/z-index-hien-thi-cac-element-de-len-nhau-trong-css-3Q75wqnJZWb

Share
hồ @jonyu
Jun 4th, 2019 6:58 AM

hình ảnh tự vẽ đó bằng paint đó

0
| Reply
Share
Jun 4th, 2019 7:20 AM

@jonyu ý mình là nó áp dụng với các thẻ trong html đó, còn ảnh bạn vẽ cũng sẽ dùng thẻ <img> để hiển thị.

0
| Reply
Share
Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Jun 4th, 2019 9:52 AM

@jonyu nó không liên quan gì đến ảnh cả, nó chỉ liên quan đến các đối tượng html thôi.

0
| Reply
Share