Asked May 22nd, 2021 9:28 a.m. 89 0 1
 • 89 0 1
+1

Hỏi về lỗi form request validation của laravel :(

Share
 • 89 0 1

Anh/chị/em cho mình hỏi là mình có dùng form request validation của laravel chạy trên local vẫn okee mà đẩy lên host lại bị lỗi như này. Anh/chị/em nào biết giúp mình với ạ. mình cảm ơn ạ ❤️

1 ANSWERS


Answered May 24th, 2021 4:47 a.m.
0

Mình xem trong source code MimeTypes.php - Line 140 thì thấy như này:

    if (!$this->isGuesserSupported()) {
      throw new LogicException('Unable to guess the MIME type as no guessers are available (have you enabled the php_fileinfo extension?).');
    }

Lỗi này là do môi trường PHP của bạn chưa bật extension php_fileinfo. Bạn thử thêm config php.ininhư sau để khắc phục xem sao nhé:

extension=php_fileinfo.dll

Hoặc xóa dấu ; đi để bỏ comment nếu đã có khai báo sẵn.

Share
Avatar Lam Anh @thug_offical
May 25th, 2021 1:40 p.m.

❤️ mình cảm ơn bạn nhé, để mình thử ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.