Asked thg 11 11, 2022 5:38 SA 157 0 1
 • 157 0 1
+2

hỏi về Dockerfile, docker-compose.yml

Share
 • 157 0 1

Em đang dockerize một nextjs app nhưng gặp lỗi Đây là file docker-compose.yml

sau khi run: docker-compose up thì nó sinh ra lỗi

Em đang nghĩ là COPY ../.. . là sẽ copy toàn bộ thư mục gốc vào trong /app trong container mà sao nó lại không được nhỉ Mọi người giúp em với 😓

1 ANSWERS


Answered thg 11 11, 2022 5:56 SA
Accepted
+4

Lệnh COPY như bạn hiểu là đúng rồi nha bạn. Nó lỗi là do bạn cấu hình context là thư mục ./docker/nodejs. Docker nó sẽ chỉ tìm được các file trong thư mục này. App của bạn chứa source code ở bên ngoài nên bạn để context là thư mục gốc. Chỉ cần chỉ ra path tới file Dockerfile thôi.

Bạn sửa lại thành như này và chuyển file docker-compose.yml ra ngoài thư mục gốc nhé:

version: '3.7'

services:
 app:
  build:
   dockerfile: ./docker/nodejs/Dockerfile
  ports:
  - 3000:3000

Sửa lệnh COPY:

COPY . .
Share
Avatar Quân Đồng @quan12xz
thg 11 11, 2022 6:10 SA

Em sửa được rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều

+1
| Reply
Share
thg 11 11, 2022 6:20 SA

@quan12xz ok bạn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.