Yêu cầu thg 4 25, 1:21 CH 243 0 3
  • 243 0 3
-22

giúp mik vs mai mik thi r

Chia sẻ
  • 243 0 3

Avatar Bùi Huy Hoàng @BuiHuyHoang
thg 4 26, 1:24 SA

lỗi syntax kìa bạn, nó báo ở file nào, dòng bao nhiêu luôn kìa

3 CÂU TRẢ LỜI


Đã trả lời thg 4 26, 1:57 SA
0

Bạn thiếu dấu : cuối câu lệnh if nhé.

if t%3 == 0 and t%5 == 0:
Chia sẻ
Đã trả lời thg 4 28, 2:42 SA
0

Lỗi syntax cơ bản tùm lum kìa bạn, bạn stackoverflow hoặc chatGPT giải quyết nhanh hơn thay vì đăng lên đây chờ câu trả lời.

Chia sẻ
Đã trả lời thg 5 5, 10:35 SA
0

1 - Thiếu dấu đóng ngoặc tròn ở dòng đầu tiên

Chia sẻ
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí