Asked Aug 2nd, 3:04 AM 49 0 0
 • 49 0 0
+1

Google login failed

Share
 • 49 0 0

Chào mọi người, mình có làm 1 game trong đó mình có tích hợp google login. Nhưng ko biết sao khi login luôn bị failed.

Mình đã update SHA1 như nhiều post feedback nhưng vẫn ko được.

Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với. Gặp trực tiếp được mình cảm ơn. (Dĩ nhiên mình sẽ trả công vì làm các bạn mất thời gian. À mình ở TpHCM nhé.)

Aug 2nd, 3:16 AM
Aug 2nd, 5:47 AM

Login với google bị fail ở bước nào vậy bạn? Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về lỗi được không?

0
| Reply
Share
Aug 2nd, 5:49 AM

Vì fail thì nó do nhiều nguyên nhân lắm, do bạn cài đặt google cho app sai login callback, hay do code lỗi.. nên mọi người đoán mò thì hơi khó.

0
| Reply
Share
Binh Nguyen @binhnt2901
Aug 2nd, 6:47 AM

Đây là implement của mình

void Start()
  {
    var config = new PlayGamesClientConfiguration.Builder().RequestServerAuthCode(false).Build();
    PlayGamesPlatform.InitializeInstance(config);
    PlayGamesPlatform.DebugLogEnabled = true;
    PlayGamesPlatform.Activate();
  }

public void GoogleLogin()
  {
    if (Social.localUser.authenticated)
    {
      ShowPanelWelcome();
      return;
    }

    Social.localUser.Authenticate(success =>
    {
      if (success)
      {
        var authCode = PlayGamesPlatform.Instance.GetServerAuthCode();
        Debug.Log("server auth code: " + authCode);
      }
      else
      {
        Debug.Log("login failed");
      }
    });
  }

Mình sẽ bổ sung thêm hình chụp config của mình trên google play

0
| Reply
Share