Asked Apr 25th, 2023 1:21 p.m. 248 0 3
  • 248 0 3
-23

giúp mik vs mai mik thi r

Share
  • 248 0 3

Avatar Bùi Huy Hoàng @BuiHuyHoang
Apr 26th, 2023 1:24 a.m.

lỗi syntax kìa bạn, nó báo ở file nào, dòng bao nhiêu luôn kìa

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered Apr 26th, 2023 1:57 a.m.
0

Bạn thiếu dấu : cuối câu lệnh if nhé.

if t%3 == 0 and t%5 == 0:
Share
Answered Apr 28th, 2023 2:42 a.m.
0

Lỗi syntax cơ bản tùm lum kìa bạn, bạn stackoverflow hoặc chatGPT giải quyết nhanh hơn thay vì đăng lên đây chờ câu trả lời.

Share
Answered May 5th, 2023 10:35 a.m.
0

1 - Thiếu dấu đóng ngoặc tròn ở dòng đầu tiên

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.