Asked May 5th, 2018 3:02 AM 51 0 1
  • 51 0 1
0

em làm về recommender, user-based. lỗi vậy mình sữa lại như thế nào ạ

Share
  • 51 0 1

1 ANSWERS


Answered May 5th, 2018 6:19 AM
Accepted
+1

trong getScore chưa làm gì bạn đã return rồi thì biến data_use chưa được tạo ra,

nên dòng lệnh 46 ko tồn tại biến data_use -> xảy ra lỗi.

bạn có thể đổi return xuống dưới cùng, hoặc define data_use sao cho hợp lý.

Share