Asked Sep 6th, 2020 9:28 a.m. 125 1 1
  • 125 1 1
+1

Lỗi khi sử dụng queue trong Laravel

Share
  • 125 1 1

E đang dùng queue trong laravel.
Đã làm theo các bước như tài liệu nhưng nó không chạy như ý.
Mặc dù em đã set delay 10 phút nhưng khu chạy code, nó vẫn không delay mà chạy luôn.
dispatch(new TestQueue($data))->delay(now()->addMinutes(10));
Ai từng gặp lỗi chỉ em với.

1 ANSWERS


Answered Sep 6th, 2020 9:31 a.m.
Accepted
+2

Không nhầm thì đây là bệnh kinh niên của mấy bạn lần đầu dùng queue.
Tuy nó không khó, nhưng quên phát không để ý là debug phát thốn luôn.
Bạn thử xem trong file .env phần config của QUEUE_CONNECTION xem có đang để là sync ko?
Nếu đúng thì sửa thành QUEUE_CONNECTION = your driver
Ví dụ : QUEUE_CONNECTION = database nhé
Hy vọng là mình đoán đúng.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.