Asked thg 11 13, 2017 2:08 SA 1593 0 1
  • 1593 0 1
0

Facebook Sharing không nhận liên kết chia sẻ

Share
  • 1593 0 1

[SOLVED]

Chào tất cả mọi người, mình đang gặp một vấn đề về chia sẻ liên kết Blog lên Facebook Thường lệ thì khi Copy một liên kết vào bài viết thì Facebook sẽ tự động extract Tiêu đề, description và image feature

Nhưng khi mình chia sẻ tất cả các liên kết trên website của mình thì đều không thể nhận được

100% tất cả liên kết đều die 😦, kiểm tra source thì tất cả thẻ META đều ổn

Debug object thì nhận được thêm lỗi : Curl Error : SSL_CACERT SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

Xác định được nguyên nhân lỗi có thể là do phía SSL Certificate, nhưng chạy https vẫn thấy ổn bình thường.

Mình có tham khảo và khắc phục lỗi theo bài viết ở đây: https://stackoverflow.com/questions/29822686/curl-error-60-ssl-certificate-unable-to-get-local-issuer-certificate Nhưng vẫn không được.

Mong các cao nhân chỉ giáo!!

1 ANSWERS


Answered thg 11 13, 2017 2:36 SA
Accepted
+2

Bạn check certificate tại đây nhé: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=https://6gem.net/

The hostname (6gem.net) is correctly listed in the certificate.
 	
The certificate is not trusted in all web browsers. 
You may need to install an Intermediate/chain certificate to link it to a trusted root certificate. Learn more about this error. 
You can fix this by following Comodo's Certificate Installation Instructions for your server platform (use these instructions for InstantSSL).
Pay attention to the parts about Intermediate certificates.
Share
Avatar Roan JX @raylian2796
thg 11 13, 2017 2:51 SA

Cảm ơn anh nhiều. Em add thiếu file CA. Sau khi add đã chạy ổn định

0
| Reply
Share
Avatar Tu Nguyen @teriods
thg 3 5, 2018 7:59 SA

Cái CA thiếu là add gì thế bạn?

0
| Reply
Share
Avatar Trần Duy Hậu @goldenfish
thg 7 19, 2019 2:07 SA

@teriods trong file httpd-ssl.conf của apache config thiếu dòng này SSLCertificateChainFile E:\xampp\apache\conf\ssl.crt\ca_bundle.crt Bạn đổi địa chỉ file ca_bundle.crt lại cho đúng với file mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn là đúng, thêm vào sau dòng SSLCertificateFile ****

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duat @thduat
thg 3 8, 2021 8:13 SA

Cho hỏi chi tiết hơn với a. nếu gửi yêu cầu cho kỹ thuật hosting

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.