Asked Apr 27th, 2021 7:33 a.m. 53 0 1
  • 53 0 1
0

Cấu hình log4j2 sử dụng file log4j2.xml trong Quarkus.io

Share
  • 53 0 1

Hi, chào mọi người, mình được yêu cầu sửa dụng log4j2 để ghi log cho dự án sử dụng thằng quarkus.io , yêu cầu đọc cấu hình log từ file log4j2.xml , bạn nào đã sử dụng cách cấu hình như thế này hoặc biết cách giúp mình với, mình đọc guides với tra gg mà không thấy cảm ơn mọi người link file log4j2.xml : log4j2.xml

1 ANSWERS


Answered Apr 27th, 2021 7:36 a.m.
0

sory link file log mới đây ạ https://file.io/ehMDdtHh1xEe

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.