Asked Sep 16th, 2021 2:32 a.m. 76 1 1
  • 76 1 1
0

Làm thế nào để tạo một notification không thể bị xóa bởi người dùng giống như cái notification trong Bluezone App?

Share
  • 76 1 1

Mình đang muốn tạo một notification và luôn hiện trên thanh status bar, sau khi người dùng click vào nó cũng ko bị remove đi giống như cái notification của Bluezone. Anh em nào biết chỉ mình với !!!

1 ANSWERS


Answered Sep 16th, 2021 3:14 a.m.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.