Asked thg 6 1, 2021 11:32 SA 110 0 1
  • 110 0 1
0

Hỏi Về Tìm Kiếm Trong 300 Triệu Document MongoDB

Share
  • 110 0 1

Mình có 1 collection có khoảng 300 triệu Document, có 3 File: Id, name, age Mình find 1 document db.lists.find({name: "Hiep"}) nó chạy tầm 1 phút rồi chưa xong, và báo time out, Cho mình xin hướng giải quyết với ạ,

thg 6 1, 2021 11:34 SA

Mình muốn câu lệnh tìm kiếm trên chạy dưới 30 giây ạ.

0
| Reply
Share
Avatar cmOs @com0tf3
thg 6 1, 2021 11:48 SA

@hoangkim1982 cách nhanh nhất để tìm kiếm là bạn tạo index đó.

0
| Reply
Share
thg 6 1, 2021 11:55 SA

@com0tf3 mình tạo index mà câu lệnh chạy khở tạo index cho field name nó chạy lâu quá nhỉ, 10 phút chưa xong bạn ạ

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered thg 6 1, 2021 11:34 SA
Accepted
0

Bạn tạo index cho field name và thử lại xem sao.

Share
thg 6 1, 2021 11:55 SA

Mình chạy câu lệnh tạo index mà nó chạy 10 phút chưa xong nhỉ

0
| Reply
Share
Avatar cmOs @com0tf3
thg 6 1, 2021 12:22 CH

@hoangkim1982 Đợi thôi bạn. Tạo xong index thì mới tìm kiếm nhanh được.

0
| Reply
Share
Avatar cmOs @com0tf3
thg 6 1, 2021 12:23 CH

@hoangkim1982 Nó lâu là do bạn chưa tạo index ngay từ đầu. Giờ có nhiều dữ liệu mới tạo nên vậy

0
| Reply
Share
thg 6 2, 2021 3:21 SA

@com0tf3 cảm ơn bạn nhiều nha, mình làm được rồi 😃

+1
| Reply
Share
Avatar cmOs @com0tf3
thg 6 4, 2021 7:41 SA
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.