Asked Mar 6th, 2020 10:14 a.m. 130 0 5
  • 130 0 5
+1

Duyệt database hàng ngày với laravel

Share
  • 130 0 5

Mọi người cho em hỏi. Em đang muốn tạo một job cứ mỗi 0h hàng ngày thì sẽ kiểm tra database và cập nhật lại những record theo một điều kiện nào đó thì làm thế nào ạ.

Avatar Dương Siêu @duongdosieu224
Mar 11th, 2020 2:25 a.m.

Cảm ơn mọi người đã support ạ

0
| Reply
Share

5 ANSWERS


Answered Mar 6th, 2020 10:15 a.m.
Accepted
+2

bạn đọc thêm ở đây : https://laravel.com/docs/5.8/scheduling

Share
Answered Mar 6th, 2020 10:17 a.m.
+2

Bạn tìm hiểu về schedule trong laravel và cronjob nhé

Share
Answered Mar 6th, 2020 10:15 a.m.
+1

Theo mình thì từ khóa bạn cần tìm kiếm là schedule

Share
Answered Mar 6th, 2020 10:19 a.m.
+1

Bạn tạo một command thực hiện công việc bạn cần làm sau đó thiết lập schedule chạy, sau đó nếu bạn dùng ubuntu thì bạn gõ lệnh crontab -e để thiết trên máy để gọi đến schedule của bạn để chạy: ví dụ: * * * * * cd /path-to-your-project && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1 Bạn có thể tham khảo chi tiết tại docs của Laravel: https://laravel.com/docs/6.x/scheduling

Share
Answered Mar 9th, 2020 4:36 a.m.
0

support cho bạn 1 bài viết của mình Task Scheduling và bài toán "sự lười của các developers" 🤣

Share
Avatar Dương Siêu @duongdosieu224
Mar 11th, 2020 2:24 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.