Asked Jan 11th, 2020 6:53 AM 369 0 3
  • 369 0 3
0

Đồ án thực hành

Share
  • 369 0 3

Hi cộng đồng Viblo Mình dự định làm một đồ án về tạo 1 website có chức năng code và complile code online, lập trình online và chấm điểm tự động. Giống với các web như codelearn.io, hackerrank.com, codeforces.com... Mình được yêu cầu là tự viết api để sử dụng mà chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc hướng đi như thế nào. Hi vọng cộng đồng cho mình lời khuyên và hướng đi

3 ANSWERS


Answered Jan 13th, 2020 1:22 AM
Accepted
+4

Bạn có thể tham khảo bài viết của một bạn khác từng chia sẻ trên Viblo: https://viblo.asia/p/he-thong-viblo-code-challenge-duoc-xay-dung-nhu-the-nao-WAyK8d39KxX cũng như những thảo luận ở phần comment trong bài viết đó 😄

Nhìn chung bạn sẽ cần phải tìm hiểu/sử dụng các công nghệ sau:

  • Một framework để làm backend (API). Ví dụ như Laravel (PHP), hay Rails (Ruby), Django (Python) ...
  • Một framework/library để viết frontend. Đơn giản thì có thể dùng jQuery là chính, view có thể dùng luôn engine của các web framework ở trên cũng được. Hoặc không thì bạn có thể tách riêng Backend / Frontend ra và dùng Reactjs, Vuejs ...
  • Docker để tạo môi trường cô lập, để compile hay chạy code trong đó
Share
Answered Jan 11th, 2020 1:12 PM
+3

Bạn nên bắt đầu trước hết từ việc đặc tả chức năng và thiết kế CSDL. Từ đó bạn sẽ biết được có những model nào và cần code gì. còn việc compile và chấm điểm code thì phải dùng thư viện bên thứ 3 rồi. Không thì bạn sẽ phải ôm cả 1 khối chương trình học môn Chương trình dịch/Trình biên dịch vào code từ đầu và đặt ra các tiêu chí để chấm điểm code đấy

Share
Answered Jan 13th, 2020 12:00 AM
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.