Asked Oct 4th, 2018 9:18 AM 86 0 1
  • 86 0 1
0

Login Facebook từ app Android IOS sử dụng API Rails Applications.

Share
  • 86 0 1

Em đang muốn làm chức năng login fb từ app và lưu thông tin của user fb đó sử dụng gem devise. Và em muốn tạo thêm bảng user_profile để lưu thêm thông tin của user đó. Và sau khi lần sau user đó đăng nhập bằng fb chúng ta sẽ kiểm tra nếu user đó đã tạo thông tin user profile rồi thì sẽ không cần tạo thông tin user profile mà đăng nhập vào hệ thống luôn. Anh chị ai có kinh nghiệm làm về mảng này rồi cho em ý kiến về thiết kế API và các thực hiện được không ạ. Em còn mông lung chưa biết bắt đầu làm như nào. Hoặc ai có tutorial thì cho em cái link em tự học ạ. Em xin cảm ơn.

1 ANSWERS


Answered Oct 4th, 2018 9:31 AM
+1

trước mình làm laravel thì sẽ cần tạo 1 application facebook để lấy quyền truy cập và trong db thì thêm 1 bảng social_accounts(fb, google, github, ...) để lưu thông tin rồi mỗi lần login sẽ truy vấn đến social_accounts như bình thường. Đại ý hướng làm sẽ là như vậy, còn Ruby thì mình không biết cụ thể như thế nào, có thể bài này sẽ có ích cho bạn

https://viblo.asia/p/oauth2-va-login-qua-twitter-7rVRqwaqG4bP

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.