Asked Monday, 2:00 p.m. 60 0 2
  • 60 0 2
0

Hỏi cách chạy một file index.html

Share
  • 60 0 2

Các bạn ơi, mình mới làm quen với WEB, các bạn cho mình hỏi có gì khác biết giữa hai cách này với. Giả sử mình có một file index.html. Mình có thể mở nó bằng 2 cách:

  • Cách 1 : double click vào file ==> mở lên qua browser với đườn dẫn là
  • Cách 2: mở qua extension live server của VScode ==> mở lên qua browser với đường dẫn là

Mình chưa hiểu hai cách chạy này khác nhau ở điểm gì, tại sao cùng một nội dung file mở lên mà 2 đường dẫn URL lại khác nhau vậy mọi người.

2 ANSWERS


Answered Monday, 3:14 p.m.
+1

Cách 1: Đơn giản là bạn đang mở 1 file trong máy tính, cũng giống như việc bạn mở file pdf hay file hình bằng browsers vậy đó. Nên nó sẽ có đường dẫn là thư mục máy bạn

Cách 2: Là vscode đang khởi tạo 1 web server, nên nó sẽ có dạng địa chỉ IP + Port

Share
Answered Thursday, 9:35 a.m.
0

Cách 2 sẽ là cách tốt hơn

Nếu bạn mở trực tiếp qua đường dẫn, hay nói cách khác là nháy đúp chuột vào file html để mở, thì bạn có thể sẽ gặp khó khăn nếu file html đó có truy cập các file lân cận (gặp lỗi Not allowed to load local resource: file://...) vì quy định bảo mật của trình duyệt.

Ngoài ra, cách đơn giản để tạo một live server (mà không phụ thuộc vào VSCode) là sử dụng package serve: https://www.npmjs.com/package/serve. Bạn chỉ cần cd vào thư mục có file html tĩnh cần mở và gõ serve . là xong.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.