Asked Apr 18th, 2:04 p.m. 133 0 3
  • 133 0 3
0

Đặt tên cho class không bị trùng lặp?

Share
  • 133 0 3

Dạ cho em hỏi 1 tí về cách đặt tên cho class với ạ. Hiện tại em đang dùng BEM nhưng với file dự liệu lớn và các thuộc tính class của html bị trùng nhau, hiện tại em đang dùng cách đặt class theo BEM cho 1 thẻ div rồi trỏ vào từng thẻ con khác nhau trong css (Ví dụ như em đặt thẻ div là admin-list-users ở trong thẻ div có thẻ span và em css bằng cách .admin-list-users span{}) Nhưng hiện tại vì dữ liệu file lớn và em chỉ gói gọn css trong 1 file main.css thì nó khá là rối, cho em xin tips để đặt tên class và css với ạ! Em cảm ơn

3 ANSWERS


Answered Apr 19th, 3:20 p.m.
+1

Theo mình đọc và hiểu thì vấn đề bạn đag gặp là trùng tên class dù bạn đã follow theo cách đặt tên BEM, chứng tỏ 1 class nhưng lại thể hiện hành vi khác nhau ở những chỗ khác nhau => Bạn nên xem lại vấn đề này thay vì tìm cách đặt tên khác

Share
Answered Apr 19th, 6:22 a.m.
0

bạn có sử dụng javascript framework nào ? nếu có xài thì sử dụng các module css-loader nhé

Share
Answered Apr 19th, 8:54 a.m.
0

Bạn nên dùng scss nhé, không bao giờ lo bị trùng do các class được lồng nhau, chỉ cần sai khác bố, ông, hoặc cụ ... thì sẽ coi là không trùng nhau

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.