Asked Jul 19th, 2018 12:14 PM 107 0 1
  • 107 0 1
0

CSS trong Reactjs

Share
  • 107 0 1

Hi ACE Mình có trường hợp này cần xử lý CSS trong reactjs thấy loàng ngoằng quá mong các Bạn tư vấn giúp.

1.Giả sử 1 thư viện CSS Ant Design, mình muốn kế thừa lại ví dụ: thuộc tính default của CSS Ant Design:

.ant-input-suffix {
  right: 12px;
}

Giờ trong Component của mình giờ mình muốn kế thừa lại right:12px thành right:0px như sau

.ant-input-suffix {
  right: 0px;
}

Thì mình thấy ko được vì nó reader ra class name bị thay đổi, để thêm dấu "-" trong css nó cũng ko render ra được.

2.Có chỗ nào hướng dẫn xữ lý CSS trong reactjs ko? mong Các Bạn cho mình xin keyword để search với.

Cám ơn Mọi người nhiều ạ.

1 ANSWERS


Answered Jul 19th, 2018 12:28 PM
Accepted
+1

Tận dụng các mức mức ưu tiên của CSS để custom style. Mình khuyên bạn là viết các class input khác của riêng bạn để ghi đè lại css cho bất cứ thư viện nào thay vì viết cho class cùng tên của thư viện. Như thế sẽ làm thay đổi tất cả những chỗ khác. Trừ khi bạn chấp nhận thế.

Nếu thư viện bạn dùng có hỗ trợ SASS, LESS, STYLUS, thì việc custom lại một số thứ như màu theme, font, border.. có thể đơn giản hơn vì thường nó sẽ gán vào các biến chung. Nhưng một số khác cũng nên sử dụng class mình khai báo để ghi đè.

Share
Duc Son @stone89son
Jul 19th, 2018 2:26 PM

thank Bạn nhé

0
| Reply
Share