Asked Dec 12th, 2019 5:53 AM 61 0 2
  • 61 0 2
0

Cơ sở dữ liệu

Share
  • 61 0 2

Mình có làm một bài chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, mong mn cho ý kiến ạ, thanks mn!

https://drive.google.com/open?id=1c5YVGCh8bjdsEQ0XTDd3AKSDnBbcQj5t

2 ANSWERS


Answered Dec 12th, 2019 5:59 AM
0

Chữ đen trên nền trắng rất nổi bật, dễ đọc, tuy nhiên bạn nên xem lại cách trình bày, chỗ nào cần in đậm thì in đậm Ví dụ như đề mục 1, 2, 3

Ngoài ra có sai chính tả một số chỗ và bạn nên để line height khoảng 1.5

Căn lề chuẩn chỉ, in ra giấy chắc đẹp.

Ngoài ra không có ý kiến gì thêm

Share
Answered Dec 12th, 2019 9:22 AM
0

Bài làm đúng đấy, có điều như cụ @hongquanfit comment thì trình bày hơi khó nhìn

Share