Asked Dec 11th, 2020 7:19 a.m. 134 0 1
  • 134 0 1
0

Hỏi về full 100% CPU server db khi sử dụng sidekiq redis

Share
  • 134 0 1

Cho e hỏi ạ, Em đang gặp vấn đề về việc sử dụng sidekiq và redis để chạy background job nhưng lượng request lớn nên nó liên tục đọc ghi vào DB làm DB bị full 100% CPU và ảnh hưởng đến tốc độ của trang web. Mọi người đã gặp trường hợp này chưa ạ.

1 ANSWERS


Answered Dec 11th, 2020 7:25 a.m.
+2

Nếu các tác vụ chạy nền không quan trọng, bạn có thể thử throttle nó lại, hay thiết đặt rate limiting cho Sidekiq.

Còn với lượng job lớn và phải xử lý càng nhanh càng tốt thì nên nghĩ đến nâng cấp phần cứng.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.