Asked Sep 11th, 11:51 AM 157 0 1
 • 157 0 1
0

Xây dựng tính năng lọc trong Laravel

Share
 • 157 0 1

nhờ mọi người chỉ giúp để xây dựng 1 tính năng lọc trong laravel mà người dùng có thể tùy chỉnh các thông số tìm kiếm thì dùng cái gì vậy, ảnh dưới là mẫu mình đang tìm kiếm, có 3 cột EPS, ROE, PE mình muốn xây dựng tính năng cho phép người dùng có thể tùy chọn các tham số. Thanks

1 ANSWERS


Answered Sep 11th, 12:22 PM
Accepted
+1

-theo mình thì mk hiểu mỗi chỉ số là 1 cột trong bảng, nếu như vậy thì theo mình thì cứ where giới hạn đầu cuổi 1 thuộc tính nà dc mà. VD:

Model::where('Eps', '>=', $startEps')
  ->where('Eps', '<=', $endEps')
  ->where('Pe', '>=', $startPe')
  ->where('Pe', '<=', $endPe')
  ->where('Roe', '>=', $startRoe')
  ->where('Roe', '<=', $endRoe')
  ->get();
Share
son @ngocson0211
Sep 11th, 4:46 PM
son @ngocson0211
Sep 12th, 1:20 PM

Bạn Nghiêm Tuấn có biết cái Form Html giống như ảnh trên thì nó tên là gì không thế. Thanks

0
| Reply
Share
Nghiem Tuan @TuanLinhChi
Sep 13th, 7:29 AM
0
| Reply
Share
son @ngocson0211
Sep 13th, 10:28 AM

Thanks

0
| Reply
Share
soi cầu xsmb @xoso3m.net
Sep 13th, 3:35 PM
ktKhang @KhangLe
Sep 16th, 4:32 AM
ktKhang @KhangLe
Sep 16th, 4:42 AM
ktKhang @KhangLe
Sep 16th, 4:53 AM
ktKhang @KhangLe
Sep 16th, 7:38 AM
0
| Reply
Share