Asked Sep 20th, 2018 9:53 a.m. 141 0 2
  • 141 0 2
+4

lấy 2 hoặc 3 ngày liên tiếp nhau trong msql

Share
  • 141 0 2

Databse có 2 bảng 1 bảng điểm danh gồm trường diemdanh_id, lớp, ngày và 1 bảng điểm danh chi tiết gồm trường diemdanhchitiet_id, diemdanh_id,hocsinh_id. Mình muốn lấy học sinh nghỉ liên tiếp 2 ngày và học sinh nghỉ liên tiếp 3 ngày.Các bạn giúp mình nhé.

2 ANSWERS


Answered Sep 21st, 2018 1:41 a.m.
+4

Với thiết kế DB đơn giản như bạn nói thì dùng 1 câu SQL để lấy ra list học sinh theo mình nghĩ là rất khó.

Chưa kể việc còn phải tính đến cuối tuần hay ngày nghỉ nữa.

Để giải quyết thì bạn có thể query lấy data sau đó xử lý thêm phía PHP, hoặc bạn thêm trường để đánh dấu những học sinh nghỉ 2,3 ngày liền vào DB, sau đó mỗi lần tạo record điểm danh thì update trường đó luôn. Làm việc thì lúc có nhu cầu sẽ lấy được ra list học sinh bằng 1 câu SQL luôn, không cần xử lý thêm gì 😃

Chúc bạn thành công 😄

Share
Answered Sep 21st, 2018 1:30 a.m.
+3

câu lệnh SQL không thể so sanh dc 2 bản ghi cùng câu truy vấn , muốn lấy dc kết quả thì cần truy vấn từ DB và xử lý thêm bên phía back-end PHP, Ruby, Nodejs,.... bạn nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.