Asked Dec 16th, 2019 10:53 a.m. 76 0 1
  • 76 0 1
0

Ux/Ui designer

Share
  • 76 0 1

Các anh chị ux/ui có thể chia sẽ cho e 1 số kinh nghiệm làm dự án của ux/ui và muốn làm được thì nên học những gì ạ !! e cảm ơn ạ

1 ANSWERS


Answered Dec 17th, 2019 8:54 a.m.
0

UX/UI có nhiều kiểu lắm bạn, cụ thể là bạn làm cái gì mới được. Mảng web hay mảng app cũng khiến các kiến thức cần nghiên cứu nó thay đổi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.