Asked Oct 31st, 2018 3:06 p.m. 208 0 0
  • 208 0 0
0

em hỏi chút về ajax ạ

Share
  • 208 0 0

em đang làm phần xóa giỏ hàng bằng ajax, xóa thì xóa được rồi nhưng mà khi em xóa sản phẩm cuối cùng thì nó vẫn còn mấy cái button, phải f5 lại thì nó mới hiện câu thông báo bạn không có sản phẩm trong giỏ hàng, vì khi em xóa thì chỉ xóa thẻ tr trong form thôi, giờ em phải làm sao để khi xóa sản phẩm cuối trong giỏ hàng nó mất cả mấy cái button ạ và khi em xóa 1 sản phẩm thì trên icon giỏ hàng nó tự trừ đi 1 sản phẩm mà không phải f5 lại.


$this.parents('tr').remove();

em cảm ơn!

Oct 31st, 2018 5:03 p.m.

Trong ajax có function success để callback mỗi khi request bạn gửi đi thành công. Trong này, bạn có thể viết một function đếm số lượng <tr> để biết hiện này trong giỏ hàng cón bao nhiêu sản phẩm. Nếu số lượng tag <tr> chỉ còn lại phần hiển tên cột thì bạn in ra thông báo bạn không có sản phẩm trong giỏ hàng. Và cùng phương pháp này, mình nghĩ vấn đề trừ đi 1 sản phẩm chắc cũng giải quyết được luôn nhỉ 😁

+2
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Nov 1st, 2018 1:21 a.m.

tại sao lại là đô la this nhỉ 🙃

0
| Reply
Share
Nov 1st, 2018 2:46 a.m.

@quankm1097 cảm ơn bác

0
| Reply
Share
Nov 1st, 2018 2:49 a.m.

@vunguyen10111995 trên em có khai báo

let $this = $(this) 
+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.