Asked Apr 24th, 2019 4:12 a.m. 350 1 1
  • 350 1 1
+1

Hỏi cách export tất cả dữ liệu trong datatables khi có phân trang

Share
  • 350 1 1

  • Hiện tại mình có 1 table đang phân trang, mỗi trang gồm 10 dòng dữ liệu.
  • MÌnh có sài button export trong data table để export dữ liệu table ra file excel.
  • Nhưng khi mình export thì chỉ lấy được dữ liệu đang load trên 1 trang trong table. => mọi người giúp mình cách lấy được all dữ liệu khi table có phân trang với ạ
Apr 24th, 2019 9:36 a.m.

Đây không phải là trong đb bạn nhé. Cái bạn đang dùng là js (datatable) và nó có lưu hết data được server trả về. Bạn có thể thử dùng rows().data() để lấy ra hết các row xem sao. 😃

+1
| Reply
Share
Avatar NoName @Lee_Kum
Apr 24th, 2019 9:41 a.m.

@tuanbacyen thì mình nói là datatable mà. chắc do mình viết sai thành data table. => mình đã thử vẫn chỉ lấy dc 1 page

0
| Reply
Share
Apr 24th, 2019 10:36 a.m.
+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 31st, 2019 10:25 a.m.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.