Asked Jun 13th, 4:00 PM 65 1 1
  • 65 1 1
+1

Giup em vấn đề nhận data từ ajax

Share
  • 65 1 1

Em nhận được data từ ajax gửi lên rồi nhưng h làm thế nào để 1 func trong class nhận được nó em thử $_post mà không được

1 ANSWERS


Answered Jun 14th, 3:18 AM
0

Bạn đang dùng ngôn ngữ hay framework nào đấy bạn.
Bạn check lại method của api nữa nhé, nếu method đang là get thì $_POST ko nhận đc là đúng rồi.

Share