Asked Jun 19th, 4:15 AM 70 0 1
  • 70 0 1
0

Hỏi về lazyload image in v-html vuejs

Share
  • 70 0 1

Cho mình hỏi là mình muốn lazyload image trong 1 đoạn v-html của vuejs thì làm như thế nào? Mình cảm ơn.

1 ANSWERS


Answered Jun 19th, 9:46 AM
Accepted
+1

Có rất nhiều cách tiếp cận, có 1 cách mình nghĩ ngay tới bây giờ: dùng vue-lazyload. Bạn xem ví dụ về lazyload v-html ở đây: https://www.programmersought.com/article/46756522374/. Chúc bạn thành công

Share
quang hải @sven_9x
Jun 19th, 4:06 PM

@maitrungduc1410 b thường dùng cái placeholder nào khi lazyload image khi dùng vue-lazyload?

0
| Reply
Share
Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Jun 19th, 4:08 PM

@sven_9x ý bạn là skeleton? bạn có thể dùng cái này nhé: https://github.com/kitwon/vue-loading-skeleton (nếu bạn dùng Vuetify/Ant design thì nó có component đó đấy)

0
| Reply
Share
quang hải @sven_9x
Jun 21st, 9:19 AM

@maitrungduc1410 ý mình là chỗ này

Vue.use(VueLazyload)

// or with options
const loadimage = require('./assets/loading.gif')
const errorimage = require('./assets/error.gif')
0
| Reply
Share
quang hải @sven_9x
Jun 21st, 9:19 AM

@maitrungduc1410 bạn thường dùng gì

0
| Reply
Share
Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Jun 21st, 1:24 PM

@sven_9x mình thì thường dùng image làm placeholder (image logo của cty chẳng hạn, nên chọn cái nào size rất nhẹ thôi), mình ít thấy ng ta dùng gif

0
| Reply
Share
quang hải @sven_9x
Jun 22nd, 3:14 AM

@maitrungduc1410 mình muốn kiểu ảnh nó mờ mờ r hiện lên được k bạn? hoặc chỉ cần nó loading như lúc set thuộc tính <img lazy="loading" /> ý b? thì set như nào nhỉ?

0
| Reply
Share
Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Jun 22nd, 4:14 AM

@sven_9x cái đó thì có vẻ custom quá rồi bạn 😃), cũng đã có người tạo issue như bạn nói: https://github.com/hilongjw/vue-lazyload/issues/211

Họ cũng share lib này để làm progressive image: https://github.com/MatteoGabriele/vue-progressive-image

0
| Reply
Share
quang hải @sven_9x
Jun 22nd, 7:35 AM
quang hải @sven_9x
Jun 22nd, 7:38 AM

@maitrungduc1410 oke b. tks b nhiều

+1
| Reply
Share
Mai Trung Đức @maitrungduc1410
Jun 22nd, 8:03 AM

oke bạn nhé

0
| Reply
Share