Asked Aug 1st, 2021 10:30 a.m. 57 1 1
  • 57 1 1
+1

custom hook vs normal function

Share
  • 57 1 1

E mới tìm hiểu về custom hook, thấy nó dùng để tránh lặp lại logic trong các component, nhưng vấn đề này có thể để code lặp đó vào trong 1 function r sử dụng lại, nên e ko biết 2 cái khác biệt thế nào. Với lại khi tạo hook cần từ khóa use phía trc, điều này chỉ là quy ước để khi ta đọc biết nó là hook hay là để react phân biệt nó là hook hay function ạ, e cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Aug 1st, 2021 2:23 p.m.
Accepted
0
  • Nếu dùng các function thông thường thì bạn không thể dùng các hook có sẵn khác của React như useState, useEffect, ...
  • Các function thông thường thì bạn có thể import vào bất cứ đầu để dùng còn với custom hook thì bạn chỉ có thể dùng trong custom hook khác hoặc functional component của react mà thôi.
  1. Cách đặt tên bắt đầu bằng từ use giống như convention chung và là best practice vậy. Còn như mình đã từng thử thì bạn không đặt tên bắt đầu bằng use thì nó vẫn chạy nhé.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.