Asked thg 8 27, 2021 2:13 SA 91 0 2
  • 91 0 2
0

fix lỗi cài npm expo của React native

Share
  • 91 0 2

Mọi cho em hỏi sao em cài đặt xong nó ko cho em tạo project, không biết là do em cài đặt thất bại chỗ nào. Em mong mọi người giúp đỡ em cảm ơn

2 ANSWERS


Answered thg 8 27, 2021 8:16 SA
Accepted
0

vào cái link ở trong phần lỗi kia để xem chi tiết kìa bạn

Share
Answered thg 8 27, 2021 11:42 SA
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.