Asked Jul 11th, 2021 7:35 a.m. 90 0 0
  • 90 0 0
+1

Tìm kiếm với routing trong ElasticSearch

Share
  • 90 0 0

ace đã làm ElasticSearch cho mình hỏi, mình có sử dụng routing nhưng khi search kèm param routing thì kết quả lại không filter theo routing vậy nhỉ, hiện tại kết quả đang trả về tất cả, trong khi response vẫn báo có _routing ?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.