Asked Jul 15th, 3:55 a.m. 97 0 1
  • 97 0 1
0

Tích hợp keycloak vào api getway trong dự án microservice springboot

Share
  • 97 0 1

Xin chào mọi người. Mọi người có thể cho em hỏi cách tích hợp xác thực tập trung Keycloak vào api getway để xác thực người dùng trong dự án microservice spring boot ạ. Mong được anh/chị giúp đỡ ạ. Em xin cảm ơn.

1 ANSWERS


Answered Aug 6th, 1:56 p.m.
0

Cụ thể là bác đang vướng gì nhỉ? Còn nếu là hướng dẫn thì mình thấy trên google khá đầy đủ đó https://www.baeldung.com/spring-boot-keycloak

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.