Asked Sep 7th, 2021 8:11 a.m. 67 0 1
  • 67 0 1
0

Hỏi về unit test trong laravel

Share
  • 67 0 1

Em viết unit test nó toàn chạy vào .env, làm thế nào để nó dùng .env=testing ạ ? Em cảm ơn.

Avatar Nguyễn Văn Quy @ruacondepzaj
Sep 7th, 2021 8:17 a.m.

bạn tạo 1 file .env.testing trong file đó bạn đôi

APP_ENV=testing
0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Sep 7th, 2021 8:58 a.m.

@ruacondepzaj Em dùng precommit để chạy unitest trước khi commit em đã làm theo nhưng lỗi

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Sep 7th, 2021 8:19 a.m.
+2

Bạn thêm option --env=testing vào trong command thì nó phpunit sẽ dùng file .env.testing trong project https://laravel.com/docs/8.x/testing#the-env-testing-environment-file

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.