Asked thg 1 5, 2020 3:37 CH 197 0 2
  • 197 0 2
0

In dữ liệu ra ngoài html

Share
  • 197 0 2

Chào các bác, mình có một mảng dữ liệu. Giờ muốn in mảng dữ liệu ra ngoài cho 3 cột, và mỗi cột có 4 phần tử thì làm thế nào? Cảm ơn các bác giúp đỡ! 3 cột kia đều chung 1 class

2 ANSWERS


Answered thg 1 5, 2020 3:50 CH
Accepted
+2

Từ mảng dữ liệu gốc ban đầu bạn có thể dùng hàm array_chunk để tách nó từ 1 mảng thành các mảng gồm 4 phần tử nhé

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
thg 1 6, 2020 12:06 SA

Cảm ơn bác

0
| Reply
Share
Answered thg 1 5, 2020 3:44 CH
+1

Bạn dùng foreach mảng dữ liệu để xử lý, ở trong foreach với mỗi phần tử của mảng bạn hiển thị ra nội dung với thẻ là class bạn muốn

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
thg 1 6, 2020 12:06 SA

Cảm ơn bác

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.