Asked Nov 15th, 2018 4:35 a.m. 131 0 0
  • 131 0 0
0

Mình gặp lỗi "fatal: Authentication failed for ..." khi cố gắng push and full data từ azure devops(VSTS)

Share
  • 131 0 0

trong account này 'https://psteamdoc.visualstudio.com' mình có 3 projects. Hai project kia gặp lỗi tương tự như khi mình điền username và password vào thì nó push và pull bình thường. Chỉ riêng project thứ 3 mình ko qua được khi nhập same username và password

Mình có tạo 1 vài account khác nhưng vẫn work bình thường. Xin cho mình lời khuyên. Cảm ơn!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.