Asked Jul 2nd, 2019 3:38 p.m. 119 0 0
  • 119 0 0
+1

Lỗi stream video,audio khi 2 máy khác mạng Lan - WebRTC - Peerjs

Share
  • 119 0 0

Em đang viết một năng chat voice,video WebRTC và sử dụng thư viện Peerjs để thực hiện kết nối. Khi chạy thử kết nối 2 máy trong mạng Lan được rồi nhưng khi kết nối 2 máy từ 2 mạng khác nhau thì không thể nhận audio,video từ máy khách. Mặc dù đã cấu hình sang sử dụng Xirsys STUN, TURN servers thay vì sử dụng turn của google nhưng cũng không được. Anh em nào có kinh nghiệm hay giải pháp cho em xin gợi ý được không ạ. Em xin cảm ơn.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.