Asked Nov 20th, 2020 6:41 AM 96 0 1
  • 96 0 1
+1

How to disable dropdown option el-select ?

Share
  • 96 0 1

Bác nào đã làm Vuejs hay ui-element rồi cho em hỏi làm thế nào để bỏ khi mình nhấn Enter các option của el-select không sổ xuống nữa mà chỉ số xuống khi mình click thôi không ạ ? Em mới vọc vạch Vuejs nên nhận mọi gạch đá ạ 😅😅

1 ANSWERS


Answered Nov 20th, 2020 9:27 AM
Accepted
0

Bạn đặt thêm id hoặc ref cho select đó và cài đặt xử lý event keydown lúc mounted, nếu event.keyCode = 13 (enter) thì bạn stopPropagation event đó đi.

Ví dụ: mounted: document.getElementById('my-select').addEventListener('keydown',(e)=>{ if(e.keyCode == 13){ e.stopPropagation() } })

Share
Nov 23rd, 2020 7:50 AM

Thank bác nha, cảm ơn bác đã giúp em nhiệt tình ạ !

0
| Reply
Share
Nov 23rd, 2020 8:34 AM

em đã thử nhưng kết quả vẫn vậy bác ạ 😦 @quangcuong

0
| Reply
Share
Nov 24th, 2020 4:48 AM

@cuongthenguyen bác xem demo ở đây nhé https://jsfiddle.net/84m1q2s7/ Bác click thì nó vẫn xổ xuống bình thường nhưng enter thì không có tác dụng.

0
| Reply
Share
Nov 24th, 2020 7:42 AM

@quangcuong cảm ơn sự nhiệt tình của bác ạ! Em đã giải quyết được vấn đề bằng focus() rồi ạ, chắc do fw em đang dùng lỗi ở đâu không dùng code của bác tham khảo được 😅

0
| Reply
Share