Asked Jul 26th, 2018 8:31 a.m. 96 0 1
  • 96 0 1
0

Hỏi về layout Android

Share
  • 96 0 1

chào mọi người mình muốn làm hiệu ứng trong layout như hình ảnh trong android thì làm sao vậy mọi người.

1 ANSWERS


Answered Jul 26th, 2018 9:23 a.m.
Accepted
+2

Theo mình hiểu thì bạn chỉ cần chú ý tới thứ tự đặt của các thành phần trong layout của bạn. Ví dụ như hình này: Screen Shot 2018-07-26 at 4.19.37 PM.png Theo thứ tự thì icon con gấu => 1 lớp màu đen có opacity (#64000000) => Icon màu trắng

Share
Jul 27th, 2018 12:50 a.m.

cảm ơn bạn nhiều nhé

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.