Asked Dec 25th, 2020 1:45 a.m. 87 0 1
  • 87 0 1
+1

Không nhận được version node khi deploy bằng deployer

Share
  • 87 0 1

E đang deploy một project umi js lên serve bằng depoyer thì gặp một vấn đề

Em đã lên serve cài node v12.16.3

nhưng khi deploy thì lại báo lỗi

scrip của em

task('deploy:yarn', function () {
    run('cd {{release_path}}   &&  yarn');
});

Hi vọng anh chị giúp ạ.

Avatar Trần Xuân Thắng @tranxuanthang
Dec 25th, 2020 1:46 a.m.

Lúc cài node trên server bạn dùng cách nào thế? Có sử dụng những tool như nvm không?

0
| Reply
Share
Avatar Dương Siêu @duongdosieu224
Dec 25th, 2020 1:48 a.m.

@tranxuanthang dạ em dùng nvm

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Dec 25th, 2020 9:12 a.m.
Accepted
+1

NVM cài đặt Node.js bên trong thư mục home của user đang truy cập trên server. Điều này là bình thường nếu ở môi trường deveplopment, nhưng nếu bạn muốn để host ứng dụng node, có thể bạn cần deploy qua ssh, quá trình deploy này thì không tìm thấy node đã cài đặt qua NVM kia dẫn đến việc deploy lỗi. Như vậy là để giải quyết điều này ta cần làm cho Node.js sẵn có cho tất cả user. Bạn chạy lệnh bên dưới:

n=$(which node);n=${n%/bin/node}; chmod -R 755 $n/bin/*; sudo cp -r $n/{bin,lib,share} /usr/local

Mình cũng từng gặp vấn đề tương tự, bạn có thể tham khảo thêm bài viết của mình https://viblo.asia/p/thiet-lap-nodejs-cho-tat-ca-user-tren-moi-truong-server-ubuntu-1Je5EvG4KnL

Share
Avatar Dương Siêu @duongdosieu224
Dec 31st, 2020 5:40 a.m.

tks a ạ

0
| Reply
Share
Avatar Han Van Hiep @quanghiepth86
Dec 31st, 2020 7:25 a.m.
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.