Asked Dec 4th, 2019 6:03 AM 96 0 1
  • 96 0 1
0

[AWS] Thay đổi key name của instance

Share
  • 96 0 1

Cho em hỏi có cách nào thay đổi key name của instance mà không connect vào server được không ạ. Em thao tác trên AWS

1 ANSWERS


Answered Dec 4th, 2019 8:14 AM
Share
Dương Siêu @duongdosieu224
Dec 4th, 2019 9:26 AM

Connect to your instance using your existing private key file, hiện tại em không có key.pem hiện tại của instance nên k connect vào instance được ạ

0
| Reply
Share
Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Dec 4th, 2019 9:49 AM

@duongdosieu224 thế bạn phải get được cái key ấy chứ

0
| Reply
Share
Dương Siêu @duongdosieu224
Dec 4th, 2019 10:03 AM

@devil_boom_129 không được 😢, chừ tạo key khác thế vô mà k biết thế đây a

0
| Reply
Share
Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Dec 6th, 2019 1:38 AM

@duongdosieu224 nếu muốn lấy dữ liệu thì nhân bản cái instance đó lên rồi add key mới vào. aws ko cho phép thêm hay đổi key với instance đang running

0
| Reply
Share
Jan 17th, 2020 3:30 AM

Bạn lấy 1 cặp key mới rồi tháo ổ root của instance ra gắn vào 1 máy khác rồi thay key mới của bạn vào rồi gắn lại ổ root là đk

0
| Reply
Share