Asked Oct 21st, 2021 1:51 p.m. 69 0 2
 • 69 0 2
0

create shortcut using js or jquery

Share
 • 69 0 2

Giờ Em Muốn Tạo Phím Tắt VD: a+b

Thì Giờ Phải Làm Thế Nào Ạ ?

2 ANSWERS


Answered Oct 22nd, 2021 3:17 a.m.
Accepted
+1

Bạn dùng jquery và down thêm thư viện jquery.hotkeys.js nhé Dùng source như bên dưới để test

 function bindCtrlS(){
  $(document).bind('keydown', 'ctrl+s',function (evt){
    alert("Ctrl+S");
    return false;
  });
}
bindCtrlS();

Ngoài ra trong này còn có rất nhiều ví dụ khác

Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Oct 22nd, 2021 11:52 a.m.

Thế Có Đổi Ctrl, Shift, Alt Thành Phím Khác Nhưng Vẫn Dữ Phím Sau Được Không Ạ

0
| Reply
Share
Answered Oct 22nd, 2021 3:04 a.m.
0

Nếu Jquery thì dùng keydown, Ví dụ

$(window).keydown(function(evt) {
 var key = String.fromCharCode(evt.keyCode).toLowerCase();
 switch(key) {
  case "s":
   if(evt.ctrlKey || evt.metaKey) {
    do_some_thing_here();
    evt.preventDefault(true);
    return false;
   }
   break;
 }
 return true;
});

Đoạn trên nếu bấm Ctr + S (hoặc Command + S trên MacOS) thì sẽ call hàm do_some_thing_here()

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.