Asked Nov 27th, 2020 4:11 AM 119 0 0
  • 119 0 0
+1

Đăng ký sử dụng Google map API

Share
  • 119 0 0

Mình có đăng ký sử dụng Google Map API nhưng bị kẹt ở bước nhập phương thức thanh toán

Mình đã khai báo phương thức thanh toán là thẻ Visa nhưng hết lần nay đến lần khác Google yêu cầu verify thông tin thanh toán(kể cả đã gửi thông tin căn cước)

Anh em có kinh nghiệm đăng ký cho mình xin lời khuyên nhé, cám ơn nhiều!

thanh phan @pnthanh27
Nov 30th, 2020 9:46 AM

có thể là do b đã sử dụng thẻ ở một tk khác

0
| Reply
Share