Asked Apr 20th, 2018 7:03 a.m. 126 0 1
  • 126 0 1
-1

Deploy rails to AWS ERROR

Share
  • 126 0 1

Em có deploy rails lên sever thì gặp lỗi này

An unhandled lowlevel error occurred. The application logs may have details.

Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với ạ. Thanks

1 ANSWERS


Answered Apr 20th, 2018 7:28 a.m.
Accepted
-1

Có SECRET_KEY_BASE chưa ? Quá ít thông tin để giải đáp

Share
Avatar Hà Văn Đức @nhocbangchu95
Apr 20th, 2018 7:32 a.m.

Screen Shot 2018-04-20 at 14.31.31.png

@linh_chim Em còn nhét hẳn vào đây. chưa dùng biến môi trường mà cũng chả đc.

-1
| Reply
Share
Avatar Hà Văn Đức @nhocbangchu95
Apr 20th, 2018 7:33 a.m.

Screen Shot 2018-04-20 at 14.32.59.png

Deploy.rb file ở local

-1
| Reply
Share
Apr 23rd, 2018 8:24 a.m.

@nhocbangchu95 nếu có thể cho mình xin luôn git (yaoming)

-1
| Reply
Share
Avatar Hà Văn Đức @nhocbangchu95
Apr 23rd, 2018 8:32 a.m.

@linh_chim Em fix đc r ạ. Thanks anh/ chị

-1
| Reply
Share
Apr 23rd, 2018 8:45 a.m.

okay (len2)

-1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.