Asked Sep 4th, 12:13 PM 48 0 0
  • 48 0 0
-4

search good repo

Share
  • 48 0 0

Chào những dev đi tìm sh*t bug 😾

  • Em là 1 newbie. cũng biết sơ sơ về BE và FE
  • muốn tìm những repo hay để khai sáng tâm hồn code của e.
  • chủ yểu để xem cấu trúc tổ chức thư mục và format code``
  • FE: React - redux- redux-saga - more ...... Plz give me good thing 🖖 ✌️
  • BE: nodejs - express- mongodb - more ---- iu iu iu ❤️
  • thanks ❤️