Asked thg 6 3, 4:34 SA 105 0 0
  • 105 0 0
0

Hỏi đáp BA

Share
  • 105 0 0

Mình mới đi thực tập BA ở một công ty outsourcing và đang làm quen với tài liệu API và Ước lượng nỗ lực. Mn có thể cho minh xin các website để đọc về 2 tài liệu này được k ?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.