Asked Feb 20th, 2:36 a.m. 59 0 0
  • 59 0 0
0

So sánh async_hook và cls_hooked

Share
  • 59 0 0

E đang làm 1 cái middleware cho ứng dụng nestjs, e muốn tạo ra cái ID của log, để tiện theo dõi cho những lần request tiếp theo bằng log. Hiện tại e search trên mạng thì được biết có cls_hooked và async_hook, nhưng em chưa biết điểm mạnh và yếu của 2 thằng này. và dùng thằng nào sẽ tiện hơn, đỡ memory leak hơn, vì app đang có rất nhiều request liên tục ạ. mọi người cho e thảm khảo ý kiến với ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.