Asked Nov 18th, 2:17 a.m. 28 0 0
  • 28 0 0
-1

hỏi host render

Share
  • 28 0 0

mọi người ơi cho mình hỏi sao mình cấu hình render.com hoài và cài django trong host đó mà bị build failed hoài ,mình có tạo biến môi trường đầy đủ mà nó vẫn báo build failed ,mình sen hình cho coi image.png

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.