Asked Feb 22nd, 2021 10:38 a.m. 96 0 1
  • 96 0 1
+1

Chào mọi người chúc mọi người năm mới sức khỏe! Mọi người cho em hỏi chạy wordpress trên window server và dùng sql server chạy có ổn

Share
  • 96 0 1

Chào mọi người chúc mọi người năm mới sức khỏe! Mọi người cho em hỏi chạy wordpress trên window server và dùng sql server chạy có ổn không và chạy tool gì

1 ANSWERS


Answered Feb 23rd, 2021 3:27 p.m.
+1

Tuỳ vào mục đích sử dụng và cả tính chất dữ liệu nữa bạn : (

Share
Mar 4th, 2021 2:21 a.m.

Chạy xampp cũng là một ví dụ hay ?

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.